मैले देखें कि म अज्ञात देशमा थिएँ र त्यहाँका सबै बासिन्दाहरू मरेका थिए